Til forside
Tilmeld klasse
Log-in

Pressemeddelelser


København K, den 21. maj 2010

– P R E S S E M E D E L E L S E –


Erik Peitersen udsmykker skoleklasser:
Fest og farvernes ABC på Husum Skole

Glade elever fra 3.u modtog under overværelse af presse, TV2 Lorry, lærere og forældre et flot udsmykket klasseværelse fra multikunsteren Erik Peitersen og Københavns Malerlaug.

Med et forslag om fire intense farver – én på hver væg – suppleret med tegninger og symboler, der skildrer fagene natur & teknik, dansk, geografi og matematik, gik 3.u på Husum Skole af med sejren i de københavnske malermestres store konkurrence om en total istandsættelse af et klasselokale.

"Jeg har været imponeret over elevernes opfindsomhed og deres begejstring for projektet,” fortæller multikunsteren Erik Peitersen.
"Det har været en spændende uge og en dejlig udfordring at skulle føre elevernes ønsker ud i livet sammen med malerne fra Københavns Malerlaug.”

Malermestrene fra lauget lancerede konkurrencen i håb om at sætte fokus på klasseværelsernes ringe stand, og på, at man med farver og en smule kreativitet kan komme langt i retning af et bedre undervisningsmiljø.

"Vi har med konkurrencen tilfulde fået bekræftet, at der ser rigtig trist ud i mange københavnske klasseværelser – med nedslidte overflader, udtjent inventar og landkort, der ligner Danmark efter slaget 1864. Vi håber virkelig, vi har åbnet politikernes øjne for, at det her kan man altså ikke være bekendt,” understreger Per Vangekjær og fortsætter:

"Med 3. u’s enkle, ukomplicerede farveforslag skaber vi dokumentation for, at der skal så lidt til for at skabe et kreativt undervisningsmiljø, hvor man kan trives og lære.”

Udover at udføre 3.u’s farveforslag har Erik Peitersen og malerne også haft travlt med at tilrettelægge forslagene fra vinderne af 2. og 3. præmierne, som er 5.c på Strandskolen i Karlslunde og 3.klasserne på Hareskov skole.

Alle konkurrencens vinderforslag er blevet præsenteret på hjemmesiden www.farvernes-abc.dk, og en dommerkomité har fundet vinderne blandt knap 40 indsendte forslag.

Branchefællesskabet af 400 københavnske malervirksomheder, Københavns Malerlaug, følger nu op med en rapportering til politikere og forvaltninger i de kommuner, hvis skoler blev indbudt til at deltage i konkurrencen.

De glade elever fra 3.u kan nu glæde sig over sammen med deres lærere fremover at tilbringe dagen i flotte farver og med nye gardiner og nye landkort.
København K, 17. maj, 2010

– P R E S S E M E D E L E L S E –

3.u i Husum vandt farvekonkurrence

Enkelhed og klar symbolik præger vinderforslag i malermestres skolekonkurrence

Med et forslag om fire intense farver – én på hver væg – suppleret med tegninger og symboler, der skildrer fagene natur & teknik, dansk, geografi og matematik, gik 3.u på Husum Skole af med sejren i de københavnske malermestres store konkurrence om en total istandsættelse af et klasselokale.

»Vi er først og fremmest imponeret over den opfindsomhed, elever og lærere har udvist, men også over, med hvilken alvor eleverne har taget fat på opgaven. Vi har fået nogle formidable konkurrencebidrag!« fastslår oldermand, malermester Per Vangekjær, efter at dommerkomitéen med blandt andre multikunstneren Erik Peitersen udpegede i alt 10 vindere blandt de knap 40 indsendte forslag.

Sigtet med laugets konkurrence var at sætte fokus på, hvordan man med farver og kreativitet kan komme i langt i retning af en genopretning af skolernes undervisningsmiljø.

»Vi har med konkurrencen tilfulde fået bekræftet, at der ser rigtig trist ud i mange københavnske klasseværelser – med nedslidte overflader, udtjent inventar og landkort, der ligner Danmark efter slaget 1864. Vi håber virkelig, vi har åbnet politikernes øjne for, at det her kan man altså ikke være bekendt,« understreger Per Vangekjær og fortsætter:

»Med 3. u’s enkle, ukomplicerede farveforslag skaber vi dokumentation for, at der skal så lidt til for at skabe et kreativt undervisningsmiljø, hvor man kan trives og lære.«

Klassen modtager nu besøg af Københavns Malerlaug og multikunstneren Erik Peitersen, hvorpå klasseværelset bliver gennemgribende istandsat med udgangspunkt i klassens eget farveforslag.

Københavns Malerlaug – et branchefællesskab af 400 københavnske malervirksomheder – følger nu op med en afrapportering til politikere og forvaltninger i de kommuner, hvis skoler blev indbudt til at deltage i konkurrencen.
Diverse fakta:

Konkurrencevinder:
3.u, Husum Skole, Brønshøj
(Se konkurrencebidraget på www.farvernes-abc.dk -> børnenes bidrag -> Husum Skole)

Københavns Malerlaugs motivation for vinderforslaget:

"Et nødråb

"Vores klasselokale skal vinde, fordi vi har fortjent det”.

Så ligefremt, spontant og oprigtigt argumenterer 3.u på Husum Skole for, at klassen skal vinde Københavns Malerlaugs konkurrence om en en total istandsættelse af deres klasseværelse.

Noget tyder på, at de har ret: Her er tale om et nødråb.

Et danmarkskort, der ligner Danmark efter slaget i 1864. Vægge, der leder tankerne hen på en kondemneret ejendom fra en anden tidsalder. Inventar, der ligner noget fra en genbrugsplads.

"Vores skole har ikke særlig mange penge og har dermed ikke råd til at hjælpe os,” hedder det supplerende i klassens argumentation, og dermed har 3.u sat hovedet på sømmet: Elendig vedligeholdelse af vore skoler er årsag til et elendigt arbejdsmiljø, dårlig trivsel, mangelfuld læring.

I sit farveforslag beskriver 3.u fire intense farver – én til hver væg – der skal danne lærred for symboler på de fire hovedfag: Dansk, matematik, geografi og naturfag. Her skal være billeder af bogstaver og skriveregler, her skal males matematiske symboler og formler, en væg skal prydes med et danmarks- og et verdenskort, og naturvæggen skal udsmykkes med billeder af dyr, planter og blomster – og ganske aktuelt: En vulkan.

3.u på Husum Skole har forstået sammenhængen mellem trivsel, indemiljø og læring på et kreativt niveau.

3.u vinder Københavns Malerlaugs konkurrence om en total makeover af deres klasseværelse.”

Pressen indbydes til at overvære overrækkelsen af diplom og præmie ved Erik Peitersen og Københavns Malerlaugs Oldermand malermester Per Vangekjær på

Husum Skole
3.u v/Eva Sønderup
Karlslundevej 23
2700 Brønshøj
Kontoret: 38 28 07 68
Mandag kl. 10Øvrige vindere.
Pressen er indbudt til at overvære overrækkelsen af præmier.

2-3. præmie:
En realisering af klassens farveforslag.

Strandskolen
5.c  v/Anita Orfelt
Kongens Enge 40
2690 Karlslunde
Kontoret: 46 16 06 06
Tirsdag: kl 8:15 – Overrækkelse v/Erik Peitersen

Hareskov Skole (Erik Peitersen)
Poppel Alle 6
3500 Værløse
Kontoret: 72 35 72 00
Klasse: 3 a+b+c  v/Anne Lykke
Torsdag kl. 11.00 – Overrækkelse v/Erik Peitersen


4-10. præmie:
Farvekompendiet "Farvernes ABC” til en værdi af 1.850 kr.

Ellebjerg skolen
7 klasse v/Jytte Steffensen og Kate Schønfeldt
P. Knudsensgade 37-39
2450 København SV
Kontoret: 38773500

Frederiks Barfods Skole
3. Klasse v/Tina Kjer
Kochsvej 32
1812 Frederiksberg C
Kontoret: 3325 3500

Gungehusskolen
4A v/Vicki Christiansen
Høvedstensvej 35
2650 Hvidovre
Kontoret: 3678 5495

Kildevældsskolen
1U v/Bjørn Bech
Bellmansgade 5a
2100 København Ø
Kontoret: 82552500

Krogårdsskolen
4B v/Trine Andersen
Krogårdskolen
Skoleager 1
2670 Greve
Kontoret: 4397 3135

Maglegårdskolen
2D v/Tine Damkiær
Maglegård Skolevej 1
2900 Hellerup
Kontoret: 39 77 11 22

Sankt Annæ Skole
6AB v/Pirjo Andersen
Otto Ruds Vej 7
2300 København S
Kontoret: 32 58 05 35


Nærmere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse:
Oldermand Per Vangekjær (2094 0790) eller projektansvarlig, malermester Dennis Lindholm (4010 4756)

Om konkurrencen:
Københavns Malerlaug udsendte flyers og plakater til konkurrencen "Vind en total makeover af dit klasselokale” i starten af april til alle skoler i hovedstadsområdet.

Eleverne og deres lærere har herefter haft en måned til at fremstille et konkurrencebidrag, der skal bestå i fotos af deres klasselokale samt et farveforslag til deres lokale. Materialet kan ses på hjemmesiden www.farvernes-abc.dk.

En dommerkomité har udvalgt tre vinderprojekter.

Førstepræmien består i en komplet makeover af klasselokalet inklusive eventuelt udskiftningsmodent inventar, og klassen får besøg af Erik Peitersen en hel skoledag. 2. og 3. præmien bliver en realisering af de vindende klassers konkurrencebidrag.

Om Københavns Malerlaug:
Københavns Malerlaug blev stiftet i 1622 og er et fagligt fællesskab af flere end 400 bygningsmalervirksomheder og et mindre antal skiltefabrikanter og -malere.
Vores mission er at skabe et fagligt fundament for vores medlemsvirksomheder foruden at være et centrum for netværk.

Pressefotos og yderligere materiale kan downloade fra hjemmesiden, www.farvernes-abc.dk eller tilsendes ved kontakt til Københavns Malerlaug på farvernes-abc@kbh.malerlaug.dkKøbenhavn K, den 16. april 2010

- P R E S S E M E D D E L E L S E -

God økonomi i farver

 

Der er rigtig god økonomi i at prioritere farver og malearbejde højt, når skolerne skal renoveres. Ikke alene er malearbejde en overkommelig måde at højne lokalestandarden på, men farver medvirker også til at skabe attraktive undervisningsmiljøer, der både styrker indlæringen og giver eleverne æstetiske oplevelser.

 

»Vores erfaringer siger os, at eleverne er mere tilbøjelige til at tage vare på velholdte, attraktive lokaler. Velholdte klasselokaler holder simpelt hen længere, og det er selvfølgelig god økonomi,« siger oldermand i Københavns Malerlaug, Per Vangekjær.

 

Københavns Malerlaug – et lokalt branchefællesskab af 400 malerfirmaet i hovedstadsområdet – har nu rundsendt en skrivelse til hovedstadsregionens politikere, kommunale forvaltninger og ledere i de tekniske forvaltninger for at opfordre dem til at sætte farver og arbejdsmiljø på dagsordenen. Som appetitvækker gennemfører lauget også netop nu en konkurrence blandt eleverne om den smukkeste og mest funktionelle farvesætning af et klasselokale. Vinderklassen bliver præmieret med et besøg af den kendte TV-mand, multikunstneren Erik Peitersen, som malermestrene har allieret sig med. Samtidig har lauget lanceret hjemmesiden www.farvernes-ABC.dk, hvor elever og lærere kan hente inspiration til at arbejde med farver.

 

»Vi håber, at vi med vores henvendelse til politikere og forvaltninger får skabt opmærksomhed om den merværdi, godt malearbejde kan tilføre skolerne – både fagligt og miljømæssigt,« siger malermestrenes oldermand.

 

Nærmere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse kan fås hos oldermand, malermester Per Vangekjær på telefon 2094 0790.

 

Københavns Malerlaug er et lokalt branchefællesskab af 400 bygningsmalervirksomheder i hovedstadsområdet. Laugets mision er at skabe et fagligt fundament for medlemsvirksomhederne og være centrum for netværk samt at indsamle og formidle maleteknisk viden til kunder og beslutningstagere.


Kan downloades som Word-fil her.

- - -


København K, den 16. april 2010

- P R E S S E M E D D E L E L S E -

Malermestre udgiver farvelære til børn

 

Kreative farver skaber godt arbejdsmiljø og skærper den æstetiske sans. Malermestre barsler med en farvelære specielt til børn.

 

Der er gennem årene skrevet rigtig megen litteratur om farver – deres symbolik og psykologiske virkning på os mennesker. Men en farvelære, der introducerer helt grundlæggende til farvelærens begreber er der kun få eksempler på.

 

Nu har de københavnske malermestre udgivet e-bogen, "Farvernes ABC – introduktion til farvelære”. Bogen består af syv hovedafsnit fra en kort gennemgang af farvesystemer til grundlæggende farvelære og teoretisk og praktisk gennemgang af primære, sekundære og tertiære farver. Farvelæren bygger videre på farvekollektionen "Farvernes ABC – blot med farver når vi langt”, som malermestrene udsendte i 2005. Farvesamlingen består af 100 indbyrdes kombinerbare, håndopstrøgne farver suppleret med tekster om farvernes navne, symbolik og historiske brug.

 

»Vi vil gerne skærpe børns sans for farver og æstetik og give nogle værktøjer til at sætte ord på det, de ser,« siger oldermand i Københavns Malerlaug, malermester Per Vangekjær.

 

Samtidig med lanceringen af "Farvernes ABC” gennemfører lauget en konkurrence blandt hovedstadsområdets skolebørn om den smukkeste og mest funktionelle farvesætning af et klasselokale. Vinderklassen modtager besøg af TV-manden og multikunstneren Erik Peitersen, som malermestrene har allieret sig med.

 

Læs nærmere på www.farvernes-ABC.dk.

 

Nærmere oplysninger om denne pressemeddelelse fås hos oldermand, malermester Per Vangekjær på telefon 2094 0790.

 

Københavns Malerlaug er et lokalt branchefællesskab af 400 bygningsmalervirksomheder i hovedstadsområdet. Laugets mision er at skabe et fagligt fundament for medlemsvirksomhederne og være centrum for netværk samt at indsamle og formidle maleteknisk viden til kunder og beslutningstagere.


Kan downloades som Wordfil her.
- - -


København K, den 8. april 2010

– P R E S S E M E D E L E L S E –
 
 
Malermestre laver unikt og gratis undervisningsmateriale til skoler
 
 
Enestående undervisningsmateriale om farver og en konkurrence om hovedstadsregionens flotteste klasseværelse skal åbne elevers øjne for farver i undervisningen og bedre arbejdsmiljø.
 
I alliance med multikunstneren Erik Peitersen, kendt fra TV, udskriver de københavnske malermestre nu en storstilet konkurrence, der skal inspirere hovedstadsregionens skoleelever til at lege med farver. Den klasse, der udfører det mest originale og funktionelle farveforslag, vinder en total makeover af deres klasselokale og en dag med Erik Peitersen.
 
"Vi håber sjov pædagogik og kreative værktøjer kan vise børnene en smule af malerfaget og skabe en forståelse for farvers betydning for et godt arbejdsmiljø – også i det enkelte klasselokale. Derfor tilbyder vi nu skolerne den spændende undervisningsbog "Farvenes ABC – en introduktion til farvelære”, der kan downloades direkte fra vores hjemmeside, www.farvernes-ABC.dk. Hertil kommer et unikt kompendium af 100 indbyrdes kombinerbare håndopstrøgne farveprøver, som skolerne vil kunne bestille,” fortæller oldermand i Københavns Malerlaug, Per Vangekjær, der tilføjer, at konkurrencen også har den mission at illustrere, hvor langt man komme i retning af en flottere lokalestandard alene med gedigent og kreativt malearbejde.
 
Bogen "Farvernes ABC - en introduktion til farvelære" er udformet med 7 hovedafsnit fra en kort gennemgang af farvesystemer til grundlæggende farvelære og en teoretisk og pratisk gennemgang af primære, sekundære og tertiære farver. Herudover er der en gennemgang af farvernes psykologiske betydning.
 
Alt materialet i bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog og krydret med både store og små opgaver. Læreren kan vælge, om der skal laves et større undervisningsforløb eller blot pille et enkelt afsnit ud og bruge det som inspiration til eventuelt at komme med farveforslag til deres klasselokale. Kombineret med det unikke kompedium af 100 håndoptrøgne farver er der tale om et helt enestående stykke undervisningsmateriale og det første af sin art herhjemme.
 
Hovedstadsregionens skoler har frem til slutningen af april til at komme med farveforslag, og Københavns Malerlaug håber naturligvis, at rigtig mange vil tage penslen op, fotografere deres klasselokale og beskrive i farver, billeder og ord, hvordan deres drømmelokale kan se ud.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS MALERLAUG


PER VANGEKJÆR
Oldermand

Københavns Malerlaug
Amaliegade 31
1256 København K
T 3315 5505
F 3315 5648
mailto:farvernes-abc@kbh.malerlaug.dk
http://www.farvernes-ABC.dk


Billedtekst til vedhæftede fil:
Københavns Malerlaug har i forbindelse med sin konkurrence om det smukkest farvesatte klasselokale udarbejdet et undervisningsmateriale, der introducerer eleverne til farvelære.

-----
Om konkurrencen:
Københavns Malerlaug udsender flyers og plakater om konkurrencen i starten af april til alle skoler i hovedstadsområdet.
 
Eleverne og deres lærere har herefter en måned til at fremstille et konkurrencebidrag, der skal bestå i fotos af deres klasselokale, samt et forslag til hvilke farver deres lokale skal males i. Materialet uploades til hjemmesiden www.farvernes-abc.dk.
 
En dommerkomité udvælger tre vinderprojekter.
 
Førstepræmien består i en komplet makeover af klasselokalet inklusive eventuelt udskiftningsmodent inventar, og klassen får besøg af Erik Peitersen en hel skoledag. 2. og 3. præmien bliver en realisering af de vindende klassers konkurrencebidrag.
 
Om Københavns Malerlaug:
Københavns Malerlaug blev stiftet i 1622 og er et fagligt fællesskab af flere end 400 bygningsmalervirksomheder og et mindre antal skiltefabrikanter og -malere.
Vores mission er at skabe et fagligt fundament for vores medlemsvirksomheder foruden at være et centrum for netværk.
 
http://www.kbh.malerlaug.dk
 
Kontakt:
Oldermand, malermester Per Vangekjær, 2094 0790, eller projektansvarlig, malermester Dennis Lindholm, 4010 4756.
Pressemateriale kan downloades direkte fra hjemmesiden, http://www.farvernesabc.dk/presse.html

Lokale malermestre laver konkurrence om flotteste klasseværelse

København 25-03-2010 17:46


P R E S S E M E D E L E L S E


København K, den 25. marts 2010

Lokale malermestrelaver konkurrence om flotteste klasseværelse

Unikt undervisningsmateriale om farver og enkonkurrence om hovedstadsregionens flotteste klasseværelse skal åbne elevers øjnefor farver i undervisningen og bedre arbejdsmiljø.

Godt og gedigent malearbejde kan gøre rigtigmeget for at rette op på triste, nedslidte skolelokaler, og med en smule kreativitet kan der skabes attraktive undervisningsmiljøer, der fremmerindlæringen og den daglige trivsel.

I alliance med TV-manden og multikunstneren Erik Peitersen udskriver de københavnske malermestre nu en storstiletkonkurrence, der skal inspirere hovedstadsregionens skoleelever til at lege medfarver. Den klasse, der udfører den smukkeste og mest funktionellefarvesætning, vinder en total makeover af deres klasselokale og en dag med ErikPeitersen.

Til formålet har malermestrene, forenet i Københavns Malerlaug, udformet et unikt kompendium af 100 indbyrdeskombinerbare farver, der udover håndopstrøgne farveprøver også indeholdertekster om farvernes symbolik og psykologiske betydning. Farver, skabeloner ogundervisningsmateriale om farver bliver tilgængelige på hjemmesidenwww.farvernes-abc.dk

»Nedslidte skoler har stået på den politiskedagsorden i flere år, men vi synes ikke rigtig, der sker noget. Det kan ikkevære rigtigt, at godt arbejdsmiljø skal være forbeholdt alle andre end ligeskoleelever og deres lærere, og derfor skrider vi nu til handling,« sigeroldermand i malerlauget, malermester Per Vangekjær.

Hovedstadsregionens skoler har nu en måned tilat arbejde med farver i, og malermestrene håber naturligvis, at rigtig mangevil tage handsken op, fotografere deres trætte klasselokale og beskrive i ordog billeder, hvordan deres drømmelokale kan se ud. Fotos og tegninger bliverløbende offentliggjort på hjemmesiden.

Lauget har nedsat en dommerkomité bestående af Erik Peitersen og en andre fagkyndige, der skal udvælge den vindende klasse. 2.og 3. præmierne bliver en realisering af den næst- og trediebedstefarvesætning.

Vedhæftede arkivfoto stammer fra et pilotprojekt på Oehlenschlägergades Skole, der inddrog eleverne i en fjerdeklasse i farvesætningen af deres klasselokale.


Om konkurrencen:
Københavns Malerlaug udsender flyers og plakater om konkurrencen i starten af april til alle skoler ihovedstadsområdet.

Eleverne og deres lærere har derpå en månedtil at fremstille et konkurrencebidrag, der skal bestå i fotos af deres klasselokale samt en opstalt af deres farvesatte lokale. Materialet uploadestil hjemmesiden www.farvernes-abc.dk.

En dommerkomité udvælger tre vinderprojekter.

Førstepræmien består i en komplet makeover af klasselokalet inklusive eventuelt udskiftningsmodent inventar, og klassen fårbesøg af Erik Peitersen en hel skoledag. 2. og 3. præmien bliver en realiseringaf de vindende klassers konkurrencebidrag.

Om Københavns Malerlaug:
Københavns Malerlaug blev stiftet i 1622 og eret fagligt fællesskab af flere end 400 bygningsmalervirksomheder og et mindreantal skiltefabrikanter og -malere.
Vores mission er at skabe et fagligt fundamentfor vores medlemsvirksomheder foruden at være et centrum for netværk.

Kontakt:
Oldermand, malermester Per Vangekjær, 2094 0790,eller projektansvarlig, malermester Dennis Lindholm, 4010 4756.

Pressefotos og yderligere materiale kandownloade fra hjemmesiden, www.farvernes-abc.dk eller tilsendes ved kontakt tilKøbenhavns Malerlaug på farvernes-abc@kbh.malerlaug.dk


Amaliegade 31, 1256 København K
T 3315 5505  F 3315 5648
farvernes-abc@kbh.malerlaug.dk
www.farvernes-abc.dk
www.kbh.malerlaug.dk